Výživa rastlín z morských rias

Prírodná stimulácia a výživa rastlín z morských rias predstavuje nový trend v modernom a enviromentálne šetrnom poľnohospodárstve. Najvyššia úroda a jej kvalita je dosiahnutá prírodnou stimuláciou, prírodnými živinami a minerálmi, protistresovou ochranou a zvýšením imunity rastlín.

Novinky

soja_agrobiosfer_120x90.JPG

Využitie lúskovin ako EFA plochy v kontexte dotačných zmien v ČR

Začiatkom roku 2015 vstúpili v ČR do platnosti nové zmeny, týkajúce sa dotačnej politiky. Tento súbor poľnohospodárskych postupov nazývame greening – ozelenenie. Greening si kladie za cieľ orientovať poľnohospodárov nielen k produkcii potravín, ale aj k šetrnejšiemu hospodáreniu v krajine. Greening sa teda stáva súčasťou SAPS a priame platby budú nahradené tzv. viaczložkovou platbou. Zatiaľ čo ekologickí poľnohospodári získavajú nárok na platbu automaticky, pri konvenčnom hospodárení je nutné pre plnú výšku dotácie splniť všetky požiadavky. Legislatívne pravidlá greeningu ustanovuje nariadenie č. 1307/2013 a jeho predpisy (SZIF, 2015).

sutaz agrobiosfer_120x90.jpg

Súťaž o 3 balíčky prírodných hnojív

Hrajte s nami už dnes o výherné balíčky prírodných hnojív z morských rias. Trvanie súťaže: 5.4.2015 - 12.4.2015

Podmienky súťaže

jahody_120x90.jpg

Zdravé a chutné jahody

Dopestujte si aj vy zdravé a chutné jahody. Prírodné hnojivo na báze morských rias Alga 600 Vám v tom pomôže. Agrobiosfer, s.r.o. ponúka komplexné riešenie pre pestovateľov jahôd – BIO hnojivo na jahody, BIO stimuláciu v priebehu rastu a BIO ochranu jahôd voči chorobám.

cukrova repa_120x90.JPG

Efektívne pestovanie cukrovej repy

Napriek tomu, že bolo pestovanie cukrovej repy do značnej miery limitované, stále nachádza táto technická plodina svoje uplatnenie vo viacerých regiónoch Slovenska, kde predstavuje významnú ekonomickú plodinu. Jej pestovateľská technológia patrí medzi najintenzívnejšie, pričom dlhodobým cieľom je tieto vstupy redukovať pri zachovaní kvality a stability úrod. V tomto kontexte sa významným intenzifikačným faktorom javí používanie stimulátorov rastu. Biostimulácia, ktorá je používaná v priebehu vegetačnej sezóny, môže prispieť k rentabilnému pestovaniu cukrovej repy, ktoré sa prejaví vyššou úrodou buliev a ich lepšou kvalitou.