Výživa rastlín z morských rias

Prírodná stimulácia a výživa rastlín z morských rias predstavuje nový trend v modernom a enviromentálne šetrnom poľnohospodárstve. Najvyššia úroda a jej kvalita je dosiahnutá prírodnou stimuláciou, prírodnými živinami a minerálmi, protistresovou ochranou a zvýšením imunity rastlín.

Novinky

obr AlgaSoil_120x90.jpg

Budúcnosť sú pH neutrálne hnojivá

Na základe dlhodobých výsledkov z agrochemického skúšania poľnohospodárskych pôd za obdobie 2008 – 2013 je zrejmé, že nie vždy zachádzame s pôdou správnym spôsobom (zdroj: ÚKZÚZ Brno, Sekce zemědělských vstupů, 2014).

cukrovka Agrobiosfer_120x90.JPG

pozvánka na cukrovarnícke dni

Moravskoslezské cukrovary, a.s. Miesto konania: hotel Skalský Dvůr, ČR. Termín akcie: 10. 3. 2015

pšenica_120x90.JPG

Stimulácia pšenice ozimnej v jarnom období

Pšenica ozimná je nosnou plodinou takmer každého poľnohospodárskeho podniku. Z pohľadu ekonomickej udržateľnosti má významnú úlohu nielen navýšenie úrod, ale hlavne ich ročníková stabilita a kvalita produkcie. Dosahovanie úrod komplikujú čoraz ťažšie klimatické a ekonomické podmienky, ktoré sa podpisujú negatívne na hospodárení podnikov. Úspešní budú tí pestovatelia, ktorí nájdu nové riešenia a dokážu sa prispôsobiť meniacim podmienkam.

inzercia obrazok_120x90.jpg

Využití přírodní prevence, stimulace a foliární výživy u máku setého

Pokusy na máku setém (Papaver Somniferum L.) byly v loňském roce založeny ve dvou odlišných půdně klimatických lokalitách se shodnou metodikou. Produkty zařazenými v metodice jsme chtěli podpořit a stimulovat zakořenění, rychlejší rozvoj po zasetí, podporu opylení, zvýšení HTS a podporu celkového zdravotního stavu jedinců. Bylo použito osivo odrůdy Major v obou dvou lokalitách.

IMAG1673_120x90.jpg

Pozvánka na seminár v Topoľčanoch

Odborný seminár v Hoteli Kaštieľ, Topoľčany, 17. február 2015