Výživa rastlín z morských rias

Prírodná stimulácia a výživa rastlín z morských rias predstavuje nový trend v modernom a enviromentálne šetrnom poľnohospodárstve. Najvyššia úroda a jej kvalita je dosiahnutá prírodnou stimuláciou, prírodnými živinami a minerálmi, protistresovou ochranou a zvýšením imunity rastlín.

Novinky

jahody_120x90.jpg

Zdravé a chutné jahody

Dopestujte si aj vy zdravé a chutné jahody. Prírodné hnojivo na báze morských rias Alga 600 Vám v tom pomôže. Agrobiosfer, s.r.o. ponúka komplexné riešenie pre pestovateľov jahôd – BIO hnojivo na jahody, BIO stimuláciu v priebehu rastu a BIO ochranu jahôd voči chorobám.

cukrova repa_120x90.JPG

Efektívne pestovanie cukrovej repy

Napriek tomu, že bolo pestovanie cukrovej repy do značnej miery limitované, stále nachádza táto technická plodina svoje uplatnenie vo viacerých regiónoch Slovenska, kde predstavuje významnú ekonomickú plodinu. Jej pestovateľská technológia patrí medzi najintenzívnejšie, pričom dlhodobým cieľom je tieto vstupy redukovať pri zachovaní kvality a stability úrod. V tomto kontexte sa významným intenzifikačným faktorom javí používanie stimulátorov rastu. Biostimulácia, ktorá je používaná v priebehu vegetačnej sezóny, môže prispieť k rentabilnému pestovaniu cukrovej repy, ktoré sa prejaví vyššou úrodou buliev a ich lepšou kvalitou.

vinic hnojenie_120x90.JPG

Využitie prírodných látok v priebehu vegetácie vinohradov

V systéme pestovania viniča hroznorodého sa popri ekonomicky prijateľných opatrení uplatňujú čoraz viac aj ekologické opatrenia, ktoré priaznivo ovplyvňujú celkovú produkciu a kvalitu hrozna.

pozvanka Agrosalon_120x90.jpg

AGROSALÓN 2015

Pozvánka na výstavu poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2015. Termín konania: 25.-28.3.2015. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

obr AlgaSoil_120x90.jpg

Budúcnosťou sú pH neutrálne hnojivá

Na základe dlhodobých výsledkov z agrochemického skúšania poľnohospodárskych pôd za obdobie 2008 – 2013 je zrejmé, že nie vždy zachádzame s pôdou správnym spôsobom (zdroj: ÚKZÚZ Brno, Sekce zemědělských vstupů, 2014).