Výživa rastlín z morských rias

Prírodná stimulácia a výživa rastlín z morských rias predstavuje nový trend v modernom a enviromentálne šetrnom poľnohospodárstve. Najvyššia úroda a jej kvalita je dosiahnutá prírodnou stimuláciou, prírodnými živinami a minerálmi, protistresovou ochranou a zvýšením imunity rastlín.

Novinky

dni pola 2014_120x90.jpg

CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA 2015

Miesto podujatia: Dvory nad Žitavou. Termín podujatia: 2. – 3. júna 2015, utorok a streda od 9:00 do 16:00

reparsky den vysehorovice_120x90.jpg

Pozvánka na deň poľa cukrovej repy

Termin podujatia: 26.5.2015. Miesto podujatia: Česká republika, Vyšehořovice

zdrava marhula_120x90.jpg

Podpora ovocných sadov prírodnou cestou

Prostredníctvom dosahovania optimálnej a kvalitnej úrody, môže byť hospodárenie každého pestovateľa rentabilné. Čoraz častejšie sa počas vegetácie stretávame s extrémnymi klimatickými podmienkami, ktoré nielen ohrozujú úrody, ale aj negatívne ovplyvňujú celkovú kondíciu rastlín s priamym dopadom na ziskovosť.

prevencia kukurice_120x90.JPG

Biostimulácia a listová výživa v technológii pestovania kukurice siatej

Kukurica je často označovaná za kráľovnú polí. Toto pomenovanie si právom zaslúži a to nielen vďaka jej veľkoplošnému zastúpeniu na poliach, ale aj širokému využitiu v rôznych odvetviach hospodárstva.

pozvánka polní den vstis_120x90.jpg

Pozvánka na poľný deň v ČR - Vstiš

Termín konania: 14.5.2015 Miesto konania: Vstiš (okres Plzeň-juh)