Využiteľnosť živín a organická hmota v pôde | Agrobiosfer.sk

Články

V tejto sekcii si môžete prečítať zaujímavé informácie a články súvisiace s výživou a stimuláciou rastlín z morských rias a prírodných zdrojov.

Kategórie

Pšenica a jačmeň
Repka
Kukurica a slnečnica
Cukrová repa
Sója a strukoviny
Vinič
Drobné ovocie a sady
Golf a trávniky
Dni poľa, eventy a semináre
Zelenina
Zemiaky
Mak

Archív

Súvisiace články

AlgaSoil_180x130.jpg

Využiteľnosť živín a organická hmota v pôde

Pondelok 2.12.2013 Poslať emailom

Vývoj obsahu organického podielu v pôdach Slovenska má klesajúcu tendenciu, čo je zapríčinené úbytkom živočíšnej výroby, nedostatkom organických hnojív a predajom slamy na iné spracovanie. V rámci SR pripadá na 100 ha poľnohospodárskej pôdy 24,4 ks hovädzieho dobytka čo je pre pravidelné hnojenie organickými hnojivami nedostatočné. V produkčných oblastiach a podnikoch kde chýba živočíšna výroba je tento deficit výrazne vyšší.

Organická zložka pôdy

Organický podiel je takmer 10 krát menší ako minerálny,  ale má veľký význam pre fyzikálne, biologické, chemické vlastnosti  pôdy, úrodnosť, pórovitosť, štruktúru, obrábateľnosť a vodný režim pôdy. Organický podiel je tvorený neživou organickou hmotou – humusom a živými rastlinnými a živočíšnymi organizmami. Premena organických látok v pôde je časovo dlhodobá záležitosť, napr. rozklad koreňového vlásnenia prebieha až niekoľko týždňov. Humus je komplex organických zlúčenín , ktorý sa tvorí pri humufikácii a rozklade organických látok v pôde. Okrem obsahu humusu v pôde má  z hľadiska úrodnosti veľký význam i jeho kvalita. Na využiteľnosť humusu a príjem živín z neho má veľký vplyv pH pôdy, ktoré sa prejaví i na zastúpení mikroorganizmov a pôdnych baktérií.

Význam organickej hmoty v pôde

Keďže proces tvorby humusu je dlhodobá záležitosť, najvhodnejším riešením ako doplniť organickú hmotu do pôdy je používanie organických hnojív, najčastejšie maštaľného hnoja. Organické hnojivá majú veľký význam z pohľadu fyzikálno-chemických a biologických vlastností pôdy. Organické hnojivá:

 • Sú zdrojom organických látok a živín
 • Nahrádzajú až 40 % mineralizovaných OL v pôde
 • Kompenzujú jednostranné pôsobenie priemyselných hnojív
 • Zvyšujú účinnosť priemyselných hnojív
 • Zlepšujú štruktúru pôdy  a na ľahkých pôdach vododržnosť
 • Chránia humus pred rozkladom
 • Podporujú tvorbu biologicky aktívnych látok

Vysoká efektivita hnojenia pôdy

V rámci zvyšovania efektívnosti vstupov do pôdy a riešenia problematiky organickej hmoty v pôde prichádza spoločnosť Agrobiosfer pre rok 2014 s organickým granulovaným hnojivom AlgaSoil, ktoré je prvým organickým granulovaným hnojivom vyrobeným z morských rias s vysokým podielom organickej zložky (min. 45 %) a je registrované inštitútom IMO i do ekologického poľnohodpodárstva. Toto organické granulované hnojivo (NPK 2-2-2) je určené pre základné predsejbové hnojenie, regeneračné hnojenie, prihnojovanie alebo hnojenie pod pätu v kombinácii s klasickým priemyselným hnojivom v pomere 1:3 (1 kg AlgaSoil na 3 kg hnojiva).

Prínos a význam aplikácie AlgaSoil:

 • Dodáva organickú hmotu do pôdy
 • Zlepšuje úrodnosť pôdy (štruktúra, vododržnosť, textúra)
 • Zvyšuje využiteľnosť a príjem živín z hnojív a pôdygranule.jpg
 • Znižuje dopad dlhodobého používania digestátov a fugátov z BPS
 • Pôsobí ako pôdny kondicionér a podporuje činnosť pôdnych mikroorganizmov
 • Podporuje rýchlejší rast a zakorenenie
 • Stimuluje rast rastlín už od začiatku vegetácie
 • Nespôsobuje okysľovanie pôd, má neutrálne pH
 • Zabraňuje zhutneniu pôdy
 • Nezasoľuje pôdny profil

Medzi jeho prednosti patrí perfektná granulácia a bezprašnosť pri aplikácii. Vzhľadom k vysokému obsahu organickej zložky je granulát sfarbený do hneda. Okrem konvenčného a ekologického poľnohospodárstva je možné AlgaSoil použiť i v záhradníctve, zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve, kvetinárstve či trávnikárstve.

Pre viac informácií o prebiehajúcich akciách kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte webstránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk

 

Ing. Pavol Krempa, Ph.D.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s. r. o.